dimarts, 11 de juny de 2019

L'Escola Roc Alabern es treballa cooperativament

L'escola ha arpés a treballar en equip i a aprendre en grups coopèratius.

Centre educatiu: Escola  Josep Ventalló
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Autonomia, Ciutadania

Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://docs.google.com/file/d/1xdxoT0QBp3Y7UzFQXTSl6TCLMi-sKSCk/view)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.