dilluns, 10 de juny de 2019

L'Escola Pere Viver fan contes col·laboratius

Els alumnes de cada curs elaboren, de manera cooperativa, una narració que s’inicia a P3 i es resol a 6è. Aquest treball fomenta la lectura, la creativitat i incideix plenament en la competència lingüística i plàstica

Centre educatiu: Escola Pere Viver
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Comunicació
Competència: Llengua i Literatura
https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/p/escola-pere-viver-i-aymerich
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/p/escola-pere-viver-i-aymerich)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.