dimecres, 5 de juny de 2019

Les famílies col·laboren amb l'Institut Matadepera

L'Institut Matadepera prova maneres de millorar la interacció amb les famílies per millorar la tasca docent i educadora.
Centre educatiu: Institut Matadedpera
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Autonomia i Iniciativa personal, Social i ciutadana
https://padlet.com/xavi_ros_calsina/i0pz6pmoyfg5
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://padlet.com/xavi_ros_calsina/i0pz6pmoyfg5)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.