dilluns, 10 de juny de 2019

Les escoles Ramon y Cajal i Montserrat fan escacs

La pràctica dels escacs es realitza a les dues escoles de manera sistemàtica i es fa una àmplia formació de professorat sobre el joc.


Centre educatiu: Escoles Ramon y Cajal i Escola Mare de Déu de Montserrat
Curs acadèmic: 2017-2019
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació
Competència: Aprendre a aprendre

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/41556/trobada/escacs/escoles/ramon/cajal/mare/deu/montserrat
Informació sobre l'Escola Ramon i Cajal està  elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/p/escola-president-salvans)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.