dijous, 20 de juny de 2019

Canal Youtube de l'Institut Montserrat Roig

L'Institut té un canal Youtube on es poden veure activitats i experiències de centre.  

Centre educatiu: Institut Montserrat Roig 
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Visual i plàstica,


https://www.youtube.com/user/IMontserratRoig
Informació procedent de la web del centre (https://www.youtube.com/user/IMontserratRoig)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.