divendres, 11 de novembre de 2016

Treballem l'entrevista a l'Institut Nicolau Copèrnic


A l'Institut Nicolau Copèrnic fan una activitat dins l'assignatura Orientació Educativa per treballar l'entrevista a través de la simulació i el joc de rol. Coordinadora: Conchi Martín
Curs acadèmic: 2016-17
Nivell: 4t ESO

Àmbit d'implicació: Projecte de cicle

Competències:  Competència comunicativa i social, Autonomia i Iniciativa personal.

Àrea: Orientació educativa  Objectius
  - Treballar l'estructura i els tipus d'entrevista
  - Potenciar competències comunicatives
  - Promoure la motivació de l'alumnat
  - Preparar a l'alumnat per a situacions d'entrevista 
  - Conscienciació de la importància de la preparació de l'entrevista

  Metodologia i recursos utilitzats:
  Realització d'un joc de rol entre alumne i docent o entre alumne i alumne. Cada persona adopta un paper segons l'entrevista que han de simular, els altres alumnes observen per veure quins son els punts forts i què poden millorar els companys/es de cara a pròximes entrevistes. Es simula el desenvolupament d'una entrevista de selecció intentant que l'alumnat hi trobi una utilitat pròxima (PFI, feines d'estiu, etc). Se'ls hi proporciona "tips" d'expressió oral i comunicativa per tal de millorar les seves habilitats i potenciar la seguretat en ells mateixos de cara a l'entrevista que hagin de realitzar. 

  Valoració:
  És una activitat on es treballa l'entrevista des de la visió d'una situació real a través de la simulació. Això permet que els alumnes millorin i aprenguin d'una manera més dinàmica i personalitzada. Se'ls consciencia de la importància de la preparació de l'entrevista per tal de controlar els nervis i saber quin tipus de preguntes els hi poden fer i com contestar-les.  És una experiència enriquidora i productiva. 

  Conceptes clau: Entrevista, expressió comunicativa. 

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.