dijous, 16 de juny de 2016

Un mar d'històries, llibre digital. Institut Torre del Palau i escola Abat Marcet

Els alumnes de l'institut Torre del Palau i l'escola Abat Marcet col·laboren i elaboren el llibre digital Un mar d'històries. Aquesta activitat ha sorgit en el marc de la coordinació primària-secundària.

Curs: 2015-16
Àrees: educació visual i plàstica, llengües
Nivell: Alumnat d'ESO, Batxillerat


Descripció
Els textos s'han escrit a les classes de llengües i els dibuixos els han fet alumnes a les classes de Visual i Plàstica. 
https://mail.google.com/mail/u/0/#section_query/is%3Aunread/15d16d687e131d74?projector=1Un treball d'escriptura col·laborativa fet possible gràcies a la implicació del professorat i de l'alumnat. Un projecte consolidat.
Títol del llibre: "Un mar d'històries"
Format: llibre electrònic penjat en ISSUU
Enllaç: https://goo.gl/QlVDSH
https://goo.gl/QlVDSH

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.