dilluns, 27 de juny de 2016

La llibreta de recursos. Escola Andersen

El professorat de l'escola Andersen ha ideat un sistema, mitjançant la lectura, que ajuda als nois i noies a adquirir vocabulari per utilitzar-lo en les seves redaccions. 


Coordinadors/es:
Curs acadèmic: 2015-16 i cursos anteriors
Nivell: Educació Infantil i Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística

Objectius

 • Es volia aconseguir que els nois/es , nens/es, escrivissin amb més facilitat  • Que produïssin textos ben fets, coherents i cohesionats, i que davant dels resultats obtinguts s’engresquessin els alumnes en l’art d’escriure.
  • Donar als textos redactats una popularitat important. Els nois/es llegirien les seves composicions en altres nivells, al professorat, als pares i mares en el Centre Cívic o en la mateixa escola i es publicarien en el diari del centre.
  • Procurar que tots els alumnes de la classe participin en la divulgació del seu text.  Metodologia

  COM ANAR ADQUIRINT NOU VOCABULARI I RECURSOS LITERARIS ADIENTS

  - Lectura diària dels llibres escollits per ser llegits a cada classe al llarg del curs.
  - Oferir als alumnes lectures de textos degudament escollits pel mestre/a que agradin i motivin els alumnes.
  - Aquests textos el mestre/a els escull de diferents llibres de lectura.
  - Lectura dels textos escollits per part del mestre/a (model lector).
  - Lectura en veu alta per part dels alumnes.
  - Exemple: Text Les Gallines de Guinea del llibre de contes de Mercè Rodoreda
  - Col·loqui a classe per treballar la comprensió del text.
  - Subratllat de paraules que es troben boniques i adequades.
  - Subratllat de sintagmes i frases literàries que exposa l’autor/a.
  Exemple: Era un cel gris, plomós, tardorenc, buit d’orenetes: expressió que pertany al conte Les Gallines de Guinea de Mercè Rodoreda.
  - A la llibreta de recursos es creen diferents apartats a fi de classificar degudament el vocabulari i els recursos literaris subratllats en el text.
  Així trobarem un apartat dedicat a:
  • La descripció de temps
  • La descripció de llocs
  • Narració d’un fet conflictiu
  • Descripció física 
  • Descripció psicològica
  • ...
  Farem tants apartats com ens siguin necessaris
  - En la primera utilització de la llibreta de recursos es permet escriure textualment el vocabulari (paraules i frases) dels diferents autors.
  - A mesura que es van fent servir els recursos cal anar canviant paraules i expressions dels autors per unes de pròpies.
  - Finalment mantenint el sentit dels recursos utilitzats pels diferents autors i escrits a la llibreta, se’n crearan de nous amb paraules totalment pròpies de cada alumne/a, els quals mantindran el mateix significat.
  - Els alumnes redactaran ja els seus propis recursos

  PRÀCTICA
  - Escollir un tema de redacció entre alumnes i mestre/a
  - Redactar-lo conjuntament
  - El mestre/a actua com a moderador
  - Cada alumne/a va suggerint noves idees.
  - Cada alumne/a utilitza la llibreta de recursos.
  - Llegir tot el text elaborat i demanar l’opinió dels alumnes per si pensen que cal fer-hi algun retoc.

  - Hi ha d’haver un màxim prudent de vocabulari i frases fetes trets de la llibreta de recursos. No se’n pot fer un abús. Cal que siguin matisos de tot el context.


  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.