dimecres, 28 de gener de 2015

Alumnes de la USEE de l'INS Terrassa fan titelles al cicle infantil de l'ESC França de Terrassa

Els adolescents de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE ) del Institut de Terrassa, treballen per projectes. Un d'aquests projectes consisteix en preparar l’obra  de titelles “Els tres porquets” per presentar-la als alumnes d'educació infantil de la veïna escola França.
Títol: Teatret de titelles “Els tres porquets”
Centre educatiu: INS Terrassa
Coordinador/a: Isabel Pérez i Sonia Carmona
Curs acadèmic: 2014-2015
Nivell: Primer cicle d'ESO
Àmbit d’implicació: Interacció primària - secundària
Competència / Capacitat: Competència lingüística i audiovisual, Competència d'Iniciativa i autonomia personal.
Àrees / Matèries / Mòduls: Català, Visual i plàstica, Tecnologia.
Objectius:
-       Afavorir l’expressió oral i la lectura
-       Afavorir  l’escriptura tenint cura de les normes més bàsiques
-       Saber pendre mesures.
-       Afavorir l’autonomia i iniciativa  personal
-       Afavorir la implicació dels alumnes de la USEE en el seu procés d’aprenentatge
-       Afavorir les relacions entre els centres de primària- secundària.

Descripció:

El treball per projectes és una opció metodològica que preten fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), re-elaboren aquesta informació i la sistematitzen. El tema del projecte el van triar els mateixos alumnes. Un cop triat, es van plantejar que sabien sobre el tema i el que voldrien saber,  organitzats en petits grups, van cercar la informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants. La feina es va dividir de dues etapes; redacció dels diàlegs i elaboració del teatret i decorat. Les tasques  es van distribuir segons les habilitats de cada alumne. El projecte va incloure  moltes hores a l’assaig de l’obra. Finalment es van traslladar els decorats a l'Escola França i es va representar l'obra de titelles davant els alumnes del cicle infantil.

Metodologia i recursos utilitzats:
Recursos materials: Llistons de fusta, fulloles, cargols, pintura, cartolines, paper de seda, aquarel·les, roba,
Metodologia:

El treball del projecte de titelles s’ha basat en el coneixement dels nens i també en  l'ús de  


fonts i recursos diversos per obtenir informació i material per l’elaboració del teatret, escenari, titelles, etc... la lectura de diferents documents i fonts orals i, ensenyar-los a treballar amb les TIC i els mitjans de comunicació que estan a l'abast de qualsevol ciutadà.

Crear situacions educatives que permetin a l'alumnat expressar les seves idees i els seus coneixements previs per tal de poder-los aplicar al projecte.
Permetre que els alumnes puguin ser autònoms i entre tots puguin realitzar el projecte, d’aquesta manera es fomenta el treball cooperatiu i es parla de que cada alumne té unes habilitats que pot ensenyar al altres, d’aquesta manera es fa una comprensió empàtica dels altres i la relativització de les valoracions sobre el que és propi i el que és aliè.

Valoració i /o conclusions:
La valoració tant per part dels professionals de la USEE com per part de la direcció de l’Institut de Terrassa i de l’Escola França ha sigut molt positiva.

Per conèixer altres experiències de l'escola França podeu visitar el seus canals de vídeos
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.