dijous, 19 de desembre de 2013

Cantada de Nadal de les escoles Les Arenes, Roser Capdevila, Joan XXIII, Salvador Vinyals, Mare de Déu de Montserrat i Institut Mont Perdut

Aquest es el segon any que  les escoles Les Arenes, Roser Capdevila, Joan XXIII, Salvador Vinyals, Mare de Déu de Montserrat i Institut Mont Perdut  s'han coordinat per fer  possible la cantada de Nadal. Una aquesta activitat que promou la coordinació a primària-secundària entre escoles i instituts.


Curs acadèmic: 2013-2014
Nivell: CS i 1r d'ESO
Àmbit d'implicació: zona
Competències: Artística i Cultural
Àrees: música
 

 

Objectius
  • Promoure l'intercanvi entre les escoles adscrites a l'institut
  • Disposar d'un espai per a mostrar les cançons apreses en cada escola
Metodologia i recursos utilitzats:

Aquesta cantada de Nadal es promou des de la coordinació de primària-secundària entre les escoles i l'institut. És el segon curs que es realitza. El professorat de música acorda la cançó conjunta i, prèviament, fa saber la cançó que cantaran els seus alumnes per evitar repeticions.

Valoració:
Es tracta d'una activitat lúdica adequada per les festes de Nadal i que als nois i noies els agrada molt perquè els permet relacionar-se, encara que sigui per poca estona, amb nois i noies que han iniciat 1r d'ESO i amb companys de 6è dels altres centres de la zona.

Conceptes clau:
música, cançons
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.