dimecres, 2 de febrer de 2011

El racó interactiu del cinema a l’Institut Torre del Palau


A l'INS Torre del Palau es fa servir el cinema per treballar la llengua anglesa. Aquest projecte inclou un conjunt de propostes per tal de  treballar les següents pel·lícules: "Invictus", "Bienvenue chez les ch'tis", "Clash of the titans" i "Hachiko: a dog's story". Prèvia al  visionat de la pel·lícula es treballa el vocabulari i després es fan treball diversos, sempre en llangua anglesa


Centre educatiu: Institut Torre del Palau
Coordinador: Abel Gálvez
Curs Acadèmic: 2010/11
Nivell: Educació secundària i postobligatòria (batxillerat)
Competències: Aprendre a aprendre, competència digital, competència comunicativa
Àrea: Llengua Anglesa
Àmbit d'implicació: Projecte d'innovació PELE / Zona Educativa

 

Objectius:
Desenvolupar el coneixement en llengües estrangeres en el context actiu d'una pel·lícula en versió original. Fer servir les noves tecnologies com a recurs per treballar amb llengües estrangeres.

Descripció:
1a part: activitats a realitzar abans de veure la pel·lícula:
- Presentació del vocabulari més significatiu de la sinopsi i en relació als  personatges de les pel·lícules. A través d’activitats com: relació de mots i definicions, exercici d’elecció múltiple, exercici d’escriure la paraula correcta i mots encreuats, frases fetes i girs col·loquials i activitats multimèdia.

2a part: per treballar després de la pel·lícula.
-         Redacció d’una crítica cinematogràfica;
-         Creació de presentacions power-point;
-         Visita pàgina web real relacionada amb la pel·lícula;
-         Establir contacte amb protagonistes;
-         Creació d’un qüestionari d’opinió envers temes de la pel·lícula;
-         Altres activitats d’escriptura lliure i creativa.

Si voleu més informació sobre aquest projecte, podeu accedir al següent enllaç.
El professor que porta a terme aquestes activitats és Abel Gálvez. Si voleu consultar el Bloc de l’Abel per tal de poder ampliar les experiències que us desenvoluparem  a continuació, o per tal de consultar-ne d’altres, feu clic al següent enllaç.
Aquest projecte forma part del Programa "Vine a Catalunya" del Patronat Municipal d'Educació. S'ofereixen aquests recursos a tots els centres educatius de secundària de la ciutat.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.